ALLAH’IN SEVGİLİSİ …

Peygamber Efendimiz (sav), Allah’ın “… ancak o, Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur.” (Ahzab Suresi, 40) ayetiyle bildirdiği gibi insanlar için son peygamber olarak gönderilen,     Allah’ın en son hak kitabını vahyettiği, güzel ahlakı, takvası, Allah’a olan yakınlığı ile insanlara örnek kıldığı, Allah’ın dostu, Rabbimiz’in Katında üstünlüğü olan, müminlerin de dostu, en yakını ve velisidir.

Allah, “Gerçek şu ki, Biz senin üzerine ‘oldukça ağır’ bir söz (vahy) bırakacağız” (Müzzemmil Suresi, 5) ayetiyle de bildirdiği gibi son peygamber olan Hz. Muhammed (sav)’e önemli bir sorumluluk vermiştir. Peygamberimiz (sav) ise, Allah’a olan güçlü imanı ile,        Allah’ın kendisine verdiği sorumluluğu en güzeliyle yerine getirmiş, insanları Allah’ın yoluna, hidayete davet etmiş ve tüm inananların yol göstericisi ve aydınlatıcısı olmuştur. Okumaya devam et

Reklamlar

PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN GELECEĞE DAİR VERDİĞİ HABERLER


Peygamberimiz (sav)’e Kuran ile verilen gayb haberlerinden bazıları
Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde bildirdiği gayb haberlerinden bazıları
Peygamberimiz (sav)’in ahir zaman alametleri hakkında bildirdikleri
Sonuç
Peygamberimiz (sav)’e uyanlar kurtuluşa erenlerdir

PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN ŞEMAL-İ ŞERİFİ


Peygamber Efendimiz (sav)’in yaratılış güzellikleri
Peygamber Efendimiz (sav)’in dış görünümü ve güzelliği
Peygamber Efendimiz (sav)’in nübüvvet (peygamberlik) Mührü
Peygamber Efendimiz (sav)’in saçı
Peygamberimiz (sav)’in saç ve sakal bakımı
Peygamber Efendimiz (sav)’in giyim tarzı
Peygamber Efendimiz (sav)’in dış kıyafetleri
Peygamber Efendimiz (sav)’in yüzüğü ve mührü Okumaya devam et

PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN TEBLİĞİ


Peygamberimiz (sav) insanlara Allah’ın sonsuz güç sahibi olduğunu anlatmıştır
Peygamberimiz (sav) insanlara tek doğru yolun Allah’ın yolu olduğunu bildirmiştir
Peygamberimiz (sav) insanları şirkten sakındırmıştır
Peygamberimiz (sav) gaybın bilgisinin sadece Allah’a ait olduğunu açıklamıştır
Peygamberimiz (sav) insanlara, Allah’ın en gizli konuşmaları dahi bildiğini hatırlatmıştır
Peygamberimiz (sav) insanlara Kuran’ın Allah katından indirildiğini açıklamıştır Okumaya devam et

PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN GÜZEL AHLAKI

Peygamberimiz (sav) sadece kendisine vahyolunana uymuştur
Peygamberimiz (sav)’in tüm alemlere örnek olan tevekkülü
Peygamberimiz (sav) insanlardan hiçbir karşılık beklemeden, sadece Allah’ın hoşnutluğunu aramıştır
Peygamberimiz (sav)’in zorluklar karşısındaki güzel tavrı
Peygamberimiz (sav) yanındakilere daima şefkatle davranmıştır
Peygamberimiz (sav)’in tüm insanlığa örnek adaleti
Peygamberimiz (sav)’e itaat eden Allah’a itaat etmiş olur Okumaya devam et

MAKALELER..

MAKALELER:

  KATRİNA FELAKETİ PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN HABER VERDİĞİ BİR KIYAMET ALAMETİ OLABİLİR Mİ?

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED (SAV)’İN FEDAKAR AHLAKI
PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN MÜMİNLERE ÖRNEK OLAN GÜZEL HAYATI
PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN TEBLİĞ MEKTUPLARI
PEYGAMBERİMİZ (SAV)’E VERİLEN GAYB BİLGİLERİ
PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN ŞEMAİL-İ ŞERİFİ
RESULLERİMİZ DİYOR Kİ
HZ.MUHAMMED (SAV)’İN KUTLU SOYU: SEYYİDLER
HZ. MUHAMMED (SAV): ”İNSANLAR UYKUDADIR, ÖLÜMLE UYANIRLAR”
NAMAZIN FAZİLETI HZ.MUHAMMED (SAV)’İN KUTLU SOYU: SEYYİDLER – 2
HZ.MUHAMMED (SAV)’İN KUTLU SOYU: SEYYİDLER – 3
PEYGAMBERİMİZ (SAV)’E İTAAT EDEN ALLAH’A İTAAT ETMİŞ OLUR
HZ. MUHAMMED (SAV) KİTAP EHLİNE ADALETLE HÜKMETTİ

PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN MUCİZELERİ

Peygamber Efendimiz (sav) Allah’ın en son hak kitabı  Kuran-ı Kerim’i vahyettiği, güzelahlakı, takvası,  Allah’a olan yakınlığı ile insanlara örnek kıldığı mübarek bir insandır. Peygamberimiz (sav), kendisine verilen büyük sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmiş, insanları Allah’ın yoluna davet etmiş ve tüm inananların yol göstericisi olmuştur.

Bilindiği gibi, Yüce Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’i Kendi Katından birçok mucizeyle desteklemiştir. Bizim bu kitaptaki amacımız da Allah’ın, üstün ahlakı, derin imanı, her tavrı ve sözüyle insanlara örnek kıldığı mübarek Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in mucizelerinden bazılarını insanlara hatırlatmaktır. Okumaya devam et